TEMIS SECURITY

Staráme sa o Vašu bezpečnosť už od roku 2000.

Kontakty

  Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Otváracie hodiny

Pre prevádzku neevidujeme otváracie hodiny.


Spoločnosť TEMIS SECURITY, s. r.o. vznikla v roku 2000. Sídlo spoločnosti je v Bratislave, ale teritórium pôsobenia je celé územie Slovenskej republiky. 

Spoločnosť vlastní výcvikové stredisko na výuku a prípravu zamestnancov, guľovú a brokovú strelnicu, laserovú strelnicu a videostrelnicu, rádiotelefónnu a vysielačkovú sieť, špeciálne technológie na ochranu objektov rôzneho charakteru

 

Služby

 • Fyzická ochrana osôb.

 • Fyzická ostraha objektov rôzneho charakteru a dôležitosti.

 • Bezpečnostná a usporiadateľská služba pri spoločenských a kultúrnych podujatiach.

 • Prevádzkovanie pultov centrálnej ochrany.

 • 24 hodinový dispečing bezpečnostnej služby.

 • Prevádzkovanie zásahových jednotiek.

 • Fyzická ochrana peňažných ústavov.

 • Ozbrojená preprava cenín a finančných hotovostí.

 • Konzultačná a poradenská činnosť pri ochrane majetku.

 • Spracovanie ideového návrhu ochrany majetku.

 • Spracovanie projektov ochrany majetku.

 • Realizácia dodávky a montáže elektronických bezpečnostných a protipožiarnych zariadení.

 • Prevádzkovanie guľovej a brokovej strelnice pre služobné účely a pre verejnosť

 • Špeciálne výcviky mestských polícií a bezpečnostných služieb.

 • Strelecký výcvik z krátkych guľových a brokových zbraní.

 • Špeciálna príprava a výcvik strelcov na laserovej strelnici a videostrelnici.

Pomôžeme vám ?

Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.