SIA - Security

Poskytujeme komplexné a profesionálne bezpečnostné služby.


O firme

SIA Securtiy Industry Authority s. r. o. je mladá rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá sa stará a dokáže postarať o bezpečnosť vášho majetku i cenín. Bola založená v roku 2009 ako slovenská spoločnosť so zameraním na poskytovanie komplexných a profesionálnych bezpečnostných služieb.

Výkon služby je realizovaný našimi zamestnancami, ktorí spĺňajú kritéria Zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Naši zamestnanci však musia byť bezúhonní, zdravotne a odborne spôsobilí a spoľahliví. Naši zamestnanci sú odborne pripravený na poskytovanie súkromných bezpečnostných služieb.

Garancie
Garanciami kvality poskytovaných súkromných bezpečnostných služieb sú:
a) Prísné kritériá pri výberovom konaní uchádzačov o zamestanie
b) Výkon služby organizovaný na profesionálnej úrovni, je ralizovaný striktne v súlade s uzatvorenou zmluvou, vypracovanou pre každý chránený objekt idividuálne.
c) Vykonávanie pravidelných i nepravidelných inšpekcií výkonu služby
d) pripravenosť 24 hodín riešiť mimoriadne udalosti v chránených objektoch, ako i požiadavky zákazníkov na výkon služieb nad rámec uzatvorených zmlúv
e) vnútropodnikový program kvality, pozostávajúci z princípov spokojnosti zákazníka, splenia požiadavok a očakávaní zákazníka, neustále zlepšovanie kvality poskytovanej služby spokojnosť a mobilizácia zamestnancov, nepretržitého vzdelávania, detailného poznávania všetkých procesov a využitie získaných vedomostí a skúseností.

 

Referencie

 • INCHEBA Bratislava a.s. – výkon strážnej služby (športové a kultúrne podujatia)
 • BAUMACHER, s.r.o. – výkon strážnej služby (objekt v Bratislave)
 • 4events, s.r.o. – výkon strážnej služby (pláž Incheba)
 • SPM real, s.r.o. – výkon strážnej služby (Light Park – dom dizajnu)
 • Arca Capital – výkon strážnej služby
 • T-Mobile SK – výkon strážnej služby
 • T-COM – výkon strážnej služby (T-COM pláž)
 • Minorex SK – výkon strážnej služby (MINOLTA)
 • LIFEPARK s.r.o. – výkon strážnej služby (stráženie kultúrnych a športových podujatí)
 • Česko – Slovenská Superstar  2009 - v spolupráci IBEA3
 • Berger Bros s.r.o. – výkon strážnej služby (stráženie kultúrnych a športových podujatí)
 • Ideb – vojenská technika, INCHEBA, 2010
 • Ideb – vojenská technika, INCHEBA, 2012
 • Výstava Hodiny a klenoty, INCHEBA, 2010
 • Výstava Hodiny a klenoty, INCHEBA, 2011
 • Výstava Hodiny a klenoty, INCHEBA, 2012
 • Zinal s.r.o. (hotely a ubytovne) – výkon strážnej služby
 • Goral Vodka Party, Craig David – súkromný koncert
 • Eiffage Construction Slovenská republika s.r.o. – stavba Devínsky dvor
 • Welington s.r.o. – výkon strážnej služby
 • ASV a.s. – výkon strážnej služby
 • Telekomunikačný úrad SR – výkon strážnej služby
 • KON-RAD s.r.o. – výkon strážnej služby
 • PARI s.r.o. – výkon strážnej služby (sklady Rača)
 • ČeskoSlovensko má talent 2011 – výkon strážnej služby
 • ČeskoSlovensko má talent 2012 - výkon strážnej služby
 • OC Hron Bratislava – výkon strážnej služby
 • IUVENTA Bratislava – výkon strážnej služby
 • BONUL s.r.o. – výkon strážnej služby
 • Mestská správcovská spoločnosť s.r.o. – výkon strážnej služby
 • TV JOJ (Srdce pre deti) – výkon strážnej služby
 • UPC - výkon strážnej služby
 • VIENNA GATE – výkon strážnej služby
 • Beánia ekonómov – výkon strážnej služby
 • Fashion day EUROVEA – výkon strážnej služby
 • Raiffeisen bank – výkon strážnej služby

 

Vývoj v spoločnosti  a tým aj v oblasti bezpečnostných služieb si vyžaduje neustále skvalitňovanie činnosti na všetkých organizačných úsekoch. Z tohoto dôvodu naša firma požiadala o certifikáciu v oblasti bezpečnostných služieb na viacerých úrovniach.

V tomto trende spoločnosť SIA -SECURITY INDUSTRY AUTHORITY, spol. s r.o. pokračuje naďalej a skvalitňuje svoje služby, rôznymi kurzami pre zamestnancov a získavaním licencií v stále viac oblastiach.

Pomôžeme vám ?

Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.